www.tandarts.nl
Informatie over tandheelkundige behandelingen

www.ivorenkruis.nl
Informatie folders over tandheelkundige behandelingen

www.KNMT.nl
Website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde

www.kwaliteitsregistertandartsen.nl
Website kwaliteitstandartsen

www.nvvk.org
Website van de Nederlandse vereniging voor Kindertandheelkunde

www.eapd.gr
Website van de Europese associatie van kindertandartsen (engelstalig)