www.tandarts.nl
Informatie over tandheelkundige behandelingen

www.ivorenkruis.nl
Informatie folders over tandheelkundige behandelingen

www.KNMT.nl
Website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde

https://www.knmt.nl/patienten/klachtenregeling-voor-patienten
KNMT klachtenregeling

www.kwaliteitsregistertandartsen.nl
Website kwaliteitstandartsen

www.nvvk.org
Website van de Nederlandse vereniging voor Kindertandheelkunde

www.eapd.gr
Website van de Europese associatie van kindertandartsen (engelstalig)